Урок 18. Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла

Урок 18. Розв’язування задач на прямолінійне поширення та відбивання світла

Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на прямолінійне поширення світла, закони відбивання, зображення в плоскому дзеркалі.

Тип уроку: урок розв’язування задач.

Урок 19. Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

Урок 19. Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

Мета уроку: формування уявлень про заломлення світла та закони заломлення.

Урок 20. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

Урок 20. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори

Мета уроку: сформувати уявлення про дисперсію світла, про спектральний склад білого світла, про кольори та їх сприймання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Урок №1 Тема: Нестатеве розмноження організмів

Урок №1

Тема: Нестатеве розмноження організмів

 

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, докладно розглянути способи нестатевого розмноження, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивнее ставлення до живих організмів.

Урок №2 Тема: Статеве розмноженн я організмів

Урок №2

Тема: Статеве розмноженн я організмів

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, докладно розглянути способи статевого розмноження, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивне ставлення до живих організмів.

Урок № 3 Тема: Будова й утворення статевих клітин

Урок № 3

Тема: Будова й утворення статевих клітин

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови й утворення статевих клітин та їх значенням для живих організмів, докладно розглянути стадії мейозу, розвивати вміння аналізу й синтезу інформації, виховувати позитивне ставлення до природи та культуру спілкування.

Урок № 4 Тема: Основні поняття генетики

Урок № 4

Тема: Основні поняття генетики

 Цілі уроку: розглянути основні поняття генетики, предмет і цілі цієї науки, розвивати вміння аналізу й синтезу інформації, виховувати повагу до науки, розуміння необхідності проведення наукових досліджень та їх значення для існування людства.

Урок № 5 Тема: Методи генетичних досліджень

Урок № 5

Тема: Методи генетичних досліджень

Цілі уроку: ознайомити учнів з головними методами генетичних досліджень, розглянути їх переваги й недоліки та ситуації, коли доцільне використання того або іншого методу; розвивати логічне мислення та вміння використовувати знання із суміжних галузей знань; виховувати розуміння важливості використання досягнень фізики, хімії та математики в генетичних дослідженнях.

Урок № 6 Тема: Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

Урок № 6

Тема: Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

Цілі уроку: ознайомити учнів із законами Г. Менделя, розглянути їх статистичний характер і цитологічні основи; розвивати вміння пов’язувати виконання функцій певними структурами з особливостями їхньої будови; виховувати вміння критично й обґрунтовано сприймати наукову інформацію.

Урок №7 Тема: Хромосомна теорія спадковості

Урок №7

Тема: Хромосомна теорія спадковості

Цілі уроку: ознайомити учнів з основними положеннями хромосомної теорії спадковості, історією її виникнення та значенням для науки й сільського господарства; розвивати вміння аналізувати інформацію й висувати гіпотези для пояснення спостережень; виховувати вміння прислухатися до чужих ідей та критичносприймати інформацію.


Thanks: Obzor-remonta
WordPress: 28.09MB | MySQL:22 | 0.258sec